Inclusió laboral i social

El desembre de l’any 2018, l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 24 de gener Dia Internacional de l’Educació en commemoració del paper que l’ educació exerceix en la pau i el desenvolupament, reafirmant el fet que l’educació és un dret humà, un bé públic i una responsabilitat col·lectiva. L’Agència Europea per les Necessitats Educatives Especials i la Inclusió Educativa ha revisat al voltant de 200 estudis i articles publicats en els darrers anys a Europa i països com els Estats Units i Austràlia en els quals s’aborda la qüestió de la inclusió social de les persones amb discapacitat i la relació que aquest procés d’inclusió té amb el tipus d’educació que han rebut. A partir d’aquí, ha publicat un informe en què conclou que les persones amb discapacitat que reben una educació inclusiva tenen més possibilitats de tenir una vida més autònoma en els àmbits socials, laborals i familiars. Aquesta agència és un organisme amb seu a Dinamarca que rep finançament de la Comissió Europea i que està format per representants governamentals de 31 països, que són tots els de la UE menys Romania, més Suïssa, Noruega, Islàndia i Sèrbia. La voluntat d’ informes com aquest és que els responsables de les polítiques dels diferents països tinguin més elements de judici a l’hora de definir-les. En concret, l’informe s’ha volgut fixar en tots els estudis que tractin de donar resposta a aquest dos interrogants. 1) Quina relació existeix entre l’educació inclusiva i la inclusió social? 2) Què diuen les investigacions actuals sobre el potencial que té l’educació inclusiva com a eina per promoure la inclusió social? L’informe conclou que una educació inclusiva augmenta les possibilitats de la persona de trobar una sortida en el mercat laboral ordinari, ja sigui en la modalitat de treball amb suport, mentre que l’educació en un centre segregat condueix a un tipus de treball en tallers protegits.

Font: https://www.diariandorra.ad/

Ens comprometem amb la FAAD a facilitar el vot de les persones amb discapacitat

Els grups parlamentaris Liberals, Demòcrates i de Ciutadans Compromesos s’ha reunit, aquest dilluns a la tarda, amb membres de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) per estudiar com facilitar que les persones amb discapacitat puguin exercir el seu dret a vot.

Tal com han explicat la consellera Liberal, Sílvia Ferrer, i la consellera Demòcrata, Sandra Codina, és indispensable que les persones amb discapacitat puguin “gaudir de la vida política en igualtat de condicions”. En aquesta línia, s’estan analitzant un seguit de propostes, les quals s’han explicat a la FAAD per poder treballar-les de manera consensuada i tenir en compte també les seves aportacions.

Algunes de les accions que s’han avaluat són com garantir que els locals, les meses i el material siguin adequats, accessibles i fàcils d’entendre i d’utilitzar. Per exemple, que els programes electorals, les paperetes i els sobres electorals estiguin disponibles en braille, amb lletra ampliada, amb llengua de signes o amb un suport sonor que informi sobre el contingut del material.

També se centren a protegir les persones amb discapacitat perquè puguin exercir el seu vot en secret i sense intimidació (en cabines aïllades i accessibles) o, si ho sol·liciten, puguin permetre que una persona de la seva elecció els presti assistència per votar.

Finalment, es treballa per garantir la mobilitat el dia de les eleccions, habilitant mitjans de transport per a les persones que així ho requereixin, per poder desplaçar-se fins al seu col·legi electoral.

Les accions que s’acordin amb la FAAD s’introduiran via esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei Qualificada del règim electoral i del referèndum, text que actualment s’està treballant en comissió.

Les conselleres han recordat que, segons l’estudi encarregat pel Consell General sobre la problemàtica de l’abstenció, gairebé la meitat de les persones que no voten al·leguen motius tècnics, és a dir, motius de salut, estar fora del país o una altra causa major. “Garantir que totes les persones amb discapacitat puguin exercir el seu vot és una de les línies de treball engegades per reduir els percentatges d’abstencionisme”, han refermat. Juntament amb facilitar el vot de les persones grans i el vot per correu.

Sílvia Ferrer i Sandra Codina han assistit a la reunió juntament amb les conselleres Demòcrates Núria Rossell i Berna Coma.

Font: https://www.liberals.ad/

Accessibility