La inclusió és important

Com un dels projectes del 2016, AMIDA juntament amb l’Institut Guttmann vol canviar l’enfocament per tractar la discapacitat no com un problema sinó com una diferència funcional. Aquest tema també ha sigut el que les Nacions Unides han tractat el passat dia 3 de desembre com a part dels actes del dia internacional de la discapacitat.

Es calcula que actualment hi ha mil milions de persones discapacitades en el món, i que afronten moltes barreres per ser acceptats socialment, com a conseqüència no gaudeixen de l’accés a la societat, com el transport, l’educació, la política i el treball, de la mateixa manera que altres persones.

Per canviar aquesta situació és necessita promoure l’enfortiment per crear oportunitats reals per la gent, potenciar les seves habilitats i ajudar a establir les seves prioritats. Això implica invertir en les persones – en temes d’ ocupacions, salut, nutrició, educació i protecció social. Per preparar a les persones per aprofitar totes les oportunitats possibles.

A part d’aquest tema, les Nacions Unides també van tractar els subtemes:

  • Fer les ciutats inclusives i accessibles per tots
  • Millorar les dades i estadístiques sobre discapacitat
  • Incloure a persones amb discapacitat invisible en la societat i el desenvolupament

(Font: Nacions Unides http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/ )

Els actes pel 50è aniversari de l’Institut Guttmann

Aquests dies a Barcelona estan tenint lloc alguns dels actes més importants pel 50è aniversari de l’Institut Guttmann.

El dia 27 de novembre va ser la pròpia cerimònia a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Va ser una velada emotiva i plena de sorpreses, s’hi va poder veure el recorregut del mig segle de l’institut, des de l’antic hospital al barri de La Sagrera fins al modern hospital de Badalona, així com l’evolució de les expectatives i necessitats de les persones amb discapacitats d’origen neurològic al llarg d’aquests anys, col·lectiu dels que s’ocupa principalment la Fundació.

El dia 1 de desembre la nostra presidenta, Agustina Grandvallet, va assistir a la reunió anual del Consell Social i Participació, òrgan assessor del patronat de l’Institut Guttmann. A aquesta reunió es van tractar temes molt importants, com els projectes pel 2016, el canvi d’enfocament per començar a tractar la discapacitat com una diferència funcional en lloc de com un problema.

Accessibility